Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Bài 5 trang 54 SGK Vật Lí 11

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập 5 trang 54 sách giáo khoa Vật lí lớp 11 tiết học về định luật Ôm đối với toàn mạch

Bài 5. Mắc một điện trở 14 Ω vào hai cực của một nguồn điện có điện trở trong là 1 Ω thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn là 8,4 V.

a) Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch và suất điện động của nguồn điện.

b) Tính công suất mạch ngoài và công suất của nguồn điện khi đó.

Trả lời câu hỏi bài 5 tr. 54 SGK Vật lí 11

a) Cường độ dòng điện :

Suất điện động của nguồn là :

ξ = I (RN + r) = IRN + Ir= 8,4 + 0,6.1 = 9V

b) Công suất mạch ngoài là : P = UI = 8,4. 0,6 = 5,04 W

Công suất tiêu thụ của nguồn là : Png = ξ.I = 9.0,6 = 5,4 W.

»» Bài tiếp theo: Bài 6 trang 54 SGK Vật lí lớp 11

doctailieu.com
Tải về
24/08/2018    13:02 PM
24/08/2018    13:02 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu