Bài 49 trang 32 SGK Toán 8 tập 2

Xuất bản: 25/09/2019 - Tác giả:

Bài 49 trang 32 sgk Toán 8 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 49 trang 32 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

Lời giải bài 49 trang 32 sgk Toán 8 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức Toán 8 bài 6 chương 3 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập giải bài toán bằng cách lập phương trình khác.

Đề bài 49 trang 32 SGK Toán 8 tập 2

Đố: Lan có một miếng bìa hình tam giác \(ABC\) vuông tại \(A\), cạnh \(AB = 3cm\). Lan tính rằng nếu cắt từ miếng bìa đó ra một hình chữ nhật ấy có diện tích bằng một nửa diện tích của miếng bìa ban đầu. Tính độ dài cạnh \(AC\) của tam giác \(ABC\).

Đề bài 49 trang 32 SGK Toán 8 tập 2

» Bài tập trước: Bài 48 trang 32 sgk Toán 8 tập 2

Giải bài 49 trang 32 sgk Toán 8 tập 2

Hướng dẫn cách làm

  • Bước 1: Đặt độ dài cạnh \(AC\) là ẩn, đặt điều kiện cho ẩn
  • Bước 2: Biểu diễn các đại lượng còn lại theo ẩn.
  • Bước 3: Lập phương trình biểu diễn mối quan hệ giữa các đại lượng và giải phương trình đó.
  • Bước 4: Kết luận.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 49 trang 32 SGK Toán 8 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Giải bài 49 trang 32 sgk Toán 8 tập 2

Gọi  \(x (cm)\)là độ dài cạnh \(AC (x > 0)\).

Gọi hình chữ nhật là \(MNPA\)  thì \(MC = x – 2 (cm)\)

\(MN // AB\) nên \(\dfrac{{MN}}{{AB}} = \dfrac{{MC}}{{AC}}\) (hệ quả của định lí TaLet)

\( \Rightarrow MN = \dfrac{{AB.MC}}{{AC}} = \dfrac{{3\left( {x - 2} \right)}}{x}(cm)\)

Diện tích hình chữ nhật \(MNPA\) là: \(2.\dfrac{{3\left( {x - 2} \right)}}{x} = \dfrac{{6\left( {x - 2} \right)}}{x}\)

Diện tích hình tam giác \(ABC\) là: \(\dfrac{1}{2}AB.AC = \dfrac{1}{2}.3.x = \dfrac{3}{2}x\)

Vì diện tích hình chữ nhật \(MNPA\) bằng một nửa diện tích hình tam giác \(ABC\) nên ta có phương trình:

\(\eqalign{ & {3 \over 2}x = 2.{{6\left( {x - 2} \right)} \over x} \cr & \Leftrightarrow {{3x.x} \over {2x}} = {{2.2.6\left( {x - 2} \right)} \over {2x}} \cr & \Rightarrow 3{x^2} = 24x - 48 \cr & \Leftrightarrow 3{x^2} - 24x + 48 = 0 \cr & \Leftrightarrow {x^2} - 8x + 16 = 0 \cr & \Leftrightarrow {x^2} - 2.x.4 + {4^2} = 0 \cr & \Leftrightarrow {\left( {x - 4} \right)^2} = 0 \cr & \Leftrightarrow x - 4 = 0 \cr & \Leftrightarrow x = 4\text{ (thỏa mãn)} \cr} \)

Vậy \(AC = 4cm.\)

Giải bài tập khác

Xem thêm hướng dẫn giải các bài tập tiếp theo

  • Bài 50 trang 33 sgk Toán 8 tập 2

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 49 trang 32 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 8 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM