Bài 49 trang 29 SGK Toán 6 tập 2

Bài 49 trang 29 sgk Toán 6 tập 2 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 49 trang 29 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2.

   Lời giải bài 49 trang 29 sgk Toán 6 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 chương 3 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập tính chất cơ bản của phép cộng phân số khác.

Đề bài 49 trang 29 SGK Toán 6 tập 2

Hùng đi xe đạp, 10 phút đầu đi được \(\dfrac{1}{3}\) quãng đường, 10 phút thứ hai đi được \(\dfrac{1}{4}\) quãng đường, 10 phút cuối cùng đi được \(\dfrac{2}{9}\) quãng đường. Hỏi sau 30 phút Hùng đi được bao nhiêu phần quãng đường ?

» Bài tập trước: Bài 48 trang 28 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 49 trang 29 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Cộng các phân số với nhau ta sẽ ra được số phần quãng đường.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 49 trang 29 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Sau 30 phút Hùng đi được số phần quãng đường là:

\(\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{4}+\dfrac{2}{9}\)\(=\dfrac{{12}}{{36}} + \dfrac{9}{{36}} + \dfrac{8}{{36}} \)\(= \dfrac{{12 + 9 + 8}}{{36}} = \dfrac{29}{36}\) (quãng đường).

Vậy sau 30 phút Hùng đi được \(\displaystyle {{29} \over {36}}\) (quãng đường). 

» Bài tập tiếp theo: Bài 50 trang 29 SGK Toán 6 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 49 trang 29 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top