Bài 49 trang 125 SGK Toán 8 tập 2

Bài 49 trang 125 sgk Toán 8 tập 2 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 49 trang 125 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2.

   Lời giải bài 49 trang 125 sgk Toán 8 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức Toán 8 chương 4 phần hình học để tự tin hoàn thành tốt các bài tập thể tích của hình chóp đều khác.

Đề bài 49 trang 125 SGK Toán 8 tập 2

Tính diện tích xung quanh của các hình chóp tứ giác đều sau đây (h.135).

Đề bài 49 trang 125 SGK Toán 8 tập 2
 

» Bài tập trước: Bài 48 trang 125 SGK Toán 8 tập 2

Giải bài 49 trang 125 sgk Toán 8 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Tính diện tích xung quanh theo công thức: \(S_{xq} = p.d\), trong đó \(p\) là nửa chu vi đáy, \(d\) là trung đoạn của hình chóp đều.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 49 trang 125 SGK Toán 8 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Hình a:

Diện tích xung quanh của hình chóp là: 

        \(S_{xq} = p.d =  \dfrac{1}{2}. 6.4.10 = 120 (cm^2)\)

Hình b:

Diện tích xung quanh của hình chóp là:  

         \(S_{xq} = p.d =  \dfrac{1}{2}. 7,5.4.9,5 = 142,5\) \( (cm^2)\)

Hình c:

Độ dài trung đoạn của hình chóp là :

         \(d = \sqrt{17^{2} -8^{2}} = \sqrt{289 -64}= \sqrt{225} \) \(= 15(cm) \) 

Diện tích xung quanh của hình chóp là: 

         \(S_{xq} = p.d =  \dfrac{1}{2}. 16.4.15 = 480 (cm^2)\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 50 trang 125 SGK Toán 8 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 49 trang 125 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 8 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
25/10/2019    14:30 PM
25/10/2019    14:30 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top