Giải bài tập 49 trang 77 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 49 trang 77 SGK Toán 7 tập 2. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng, phần Hình học.

Đề bài

Hai nhà máy được xây dựng bên bờ một con sông tại hai địa điểm A và B ở hình dưới. Hãy tìm cạnh bờ sông một địa điểm C để xây dựng một trạm bơm đưa nước về cho hai nhà máy sao cho độ dài đường ống dẫn nước là ngắn nhất?

Phương pháp

Áp dụng kết quả bài 48.

Hướng dẫn giải

Giải bài tập 49 trang 77 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học
 

Ta có độ dài đường ống dẫn nước = CA + CB.

Gọi A' là điểm đối xứng của A qua đường thẳng xy.

⇒ a là đường trung trực của AA' nên CA' = CA.

Do đó, CA + CB = CA' + CB  ≥ A'B (áp dụng kết quả bài tập 48)

Nên CA + CB ngắn nhất khi C là giao điểm của A'B với xy.

Vậy điểm đặt trạm bơm là giao điểm của đường thẳng xy với đường thẳng qua điểm B và điểm A' đối xứng với A qua xy.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập 49 trang 77 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học để xem ở dưới đây
Tải về
14/08/2018    19:00 PM
14/08/2018    19:00 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu