Bài 46 trang 88, 89 sgk TNXH 3

Giải bài 46 trang 88, 89 sách giáo khoa tự nhiên xã hội 3 chỉ ra những lợi ích của lá cây, đồng thời quan sát hình chỉ ra những chất mà lá cây có thể hấp thụ...

Bài 46: Khả năng kỳ diệu của lá cây

Câu hỏi trang 88

- Chỉ vào sơ đồ, nói xem lá cây có thể hấp thụ khí gì và thải ra khí gì trong quá trình quang hợp và quá trình hô hấp.

- Ngoài chức năng hô hấp và quang hợp, lá cây còn có chức năng gì?

Bài 46 trang 88, 89 sgk TNXH 3

Trả lời

- Quá trình hô hấp của cây diễn ra suốt ngày đêm trong đó:

  • Hấp thu khí ô-xi và thải ra khí các-bô-níc.
  • Hấp thu khí các-bô-níc và thải ra khí ô-xi

- Ngoài chức năng hô hấp và quang hợp, lá cây còn có khả năng thoát hơi nước.

Câu hỏi trang 89

Người ta sử dụng lá cây vào những việc gì?

Trả lời

- Lá cây có rất nhiều công dụng:

  • Làm gói thực phẩm để tạo màu xanh lục
  • Làm mái nhà
  • Làm rau băm cho gia súc
  • Làm nón
  • Làm thực phẩm rau cho con người
  • Làm thuốc

-----------------

Hướng dẫn giải Bài 47 - Hoa - sgk TNXH 3 và đáp án bài tập sách giáo khoa tự nhiên xã hội lớp 3 khác tại doctailieu.com

Giangdh (Tổng hợp)
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ