Giải bài tập 46 trang 76 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 46 trang 76 SGK Toán 7 tập 2. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng, phần Hình học.

Đề bài

Cho ba tam giác cân ABC, DBC, EBC có chung đáy BC. Chứng minh ba điểm A, D, E thẳng hàng.

Phương pháp

Áp dụng định lí 2: Điểm cách đều hai mút của một đoạn thẳng thì nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng đó.

Hướng dẫn giải

Giải bài tập 46 trang 76 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học
 

Vì ∆ABC cân tại A nên AB = AC

⇒ A thuộc trung trực của BC (theo định lí 2)

Vì ∆DBC cân tại D nên DB = DC

⇒ D thuộc trung trực của BC (theo định lí 2)

Vì ∆EBC cân tại E nên EB = EC

⇒ E thuộc trung trực của BC (theo định lí 2)

Do đó A, D, E thuộc đường trung trực của BC.

Vậy A, D, E thẳng hàng.

doctailieu.com
Tải về
14/08/2018    13:00 PM
14/08/2018    13:00 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu