Giải bài 45 trang 95 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 45 trang 95 sách giáo khoa toán lớp 6

Đề bài:

 

hình 55

Xem hình 55 rồi trả lời các câu hỏi sau:

a) Đoạn thằng AI là cạnh chung của những tam giác nào?

b) Đoạn thẳng AC là cạnh chung của những tam giác nào?

c) Đoạn thằng AB là cạnh chung của những tam giác nào?

d) Hai tam giác nào có hai góc kề bù nhau?

Đáp án:

a) Đoạn thẳng AI là cạnh chung của hai tam giác AIB và AIC.

b) Đoạn thằng AC là cạnh chung của hai tam giác ABC và ACI.

c) Đoạn thằng AB là cạnh chng của hai tam giác ABC và ABI.

d) Hai tam giác ABI và AIC có góc AIB và góc AIC là hai góc kề bù.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 45 trang 95 sgk toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu