Bài 45 trang 26 SGK Toán 6 tập 2

Bài 45 trang 26 sgk Toán 6 tập 2 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 45 trang 26 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2.

   Lời giải bài 45 trang 26 sgk Toán 6 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 chương 3 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập phép cộng phân số khác.

Đề bài 45 trang 26 SGK Toán 6 tập 2

Tìm x, biết:

a) \(x=\dfrac{-1}{2}+\dfrac{3}{4};\)                      b) \(\dfrac{x}{5}=\dfrac{5}{6}+\dfrac{-19}{30}\).

» Bài tập trước: Bài 44 trang 26 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 45 trang 26 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Thực hiện phép cộng phân số để biến đổi vế phải

Từ đó ta tìm được \(x\)

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 45 trang 26 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) \(x=\dfrac{-1}{2}+\dfrac{3}{4};\)    

\(x = \dfrac{{ - 1}}{2} + \dfrac{3}{4} \)

\(x= \dfrac{{ - 2}}{4} + \dfrac{3}{4} \)

\(x= \dfrac{{ - 2 + 3}}{4} \)

\(x= \dfrac{1}{4}\)

b) \(\dfrac{x}{5}=\dfrac{5}{6}+\dfrac{-19}{30}\)

\(\begin{array}{l} \dfrac{x}{5} = \dfrac{5}{6} + \dfrac{{ - 19}}{{30}}\\ \dfrac{x}{5} = \dfrac{{25}}{{30}} + \dfrac{{ - 19}}{{30}}\\ \dfrac{x}{5} = \dfrac{6}{{30}} = \dfrac{1}{5}\\ x = 1 \end{array}\)​​​​​​​

ĐS. a) \(x=\dfrac{1}{4}\)                     b) \(x = 1.\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 46 trang 27 SGK Toán 6 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 45 trang 26 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top