Bài 45 trang 124 SGK Toán 8 tập 2

Xuất bản: 25/10/2019 - Cập nhật: 14/11/2019 - Tác giả:

Bài 45 trang 124 sgk Toán 8 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 45 trang 124 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

Lời giải bài 45 trang 124 sgk Toán 8 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức Toán 8 chương 4 phần hình học để tự tin hoàn thành tốt các bài tập thể tích của hình chóp đều khác.

Đề bài 45 trang 124 SGK Toán 8 tập 2

Tính thể tích của mỗi hình chóp đều dưới đây (h130, h131).

Đề bài 45 trang 124 SGK Toán 8 tập 2

» Bài tập trước: Bài 44 trang 123 SGK Toán 8 tập 2

Giải bài 45 trang 124 sgk Toán 8 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Tính thể tích hình chóp theo công thức:   \(V = \dfrac{1}{3} .S.h\), trong đó \(S\) là diện tích đáy, \(h\) là chiều cao.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 45 trang 124 SGK Toán 8 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

+) Hình 130

Đáy của hình chóp là tam giác đều cạnh bằng \(10cm\) như hình vẽ:

Giải bài 45 trang 124 sgk Toán 8 tập 2 hình 130

Đường cao của tam giác đều \(BDC\) là:

\(h= HD =\sqrt{DC^{2} - HC^{2}} \) \(= \sqrt{DC^{2} -{\left( {\dfrac{{BC}}{2}} \right)^2}} \)

\(= \sqrt{10^{2} - 5^{2}} = \sqrt{75}\approx 8,66 (cm) \)

Diện tích đáy của hình chóp đều là:

\(S= \dfrac{1}{2}. BC. h = \dfrac{1}{2}. 10. 8,66 =43,3 \) \((cm^2) \)

Thể tích hình chóp đều là:

\( V= \dfrac{1}{3} .S.AO = \dfrac{1}{3} .43,3 .12 =173,2 \) \((cm^3)\)

+) Hình 131:

Đáy của hình chóp là tam giác đều cạnh bằng \(8cm\) như hình vẽ:

Giải bài 45 trang 124 sgk Toán 8 tập 2 hình 131

Đường cao của tam giác đều \(BDC\) là:

\(h= HD =\sqrt{DC^{2} - HC^{2}} \) \(= \sqrt{DC^{2} - {\left( {\dfrac{{BC}}{2}} \right)^2}} \)

\(= \sqrt{8^{2} - 4^{2}} = \sqrt{48}\approx 6,93 (cm) \)

Diện tích đáy của hình chóp đều là:

\(S= \dfrac{1}{2}. BC. h = \dfrac{1}{2}. 8. 6,93 =27,72 \) \((cm^2) \)

Thể tích hình chóp đều là:

\( V= \dfrac{1}{3} .S.AO = \dfrac{1}{3} .27,72 .16,2 \)\(\,\approx 149,69\) \( (cm^3)\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 46 trang 124 SGK Toán 8 tập 2

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 45 trang 124 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 8 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM