Bài 44 trang 95 SGK Toán 6 tập 2

Bài 44 trang 95 sgk Toán 6 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 44 trang 95 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

Lời giải bài 44 trang 95 sgk Toán 6 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 chương 2 phần hình học để tự tin hoàn thành tốt các dạng bài tập tam giác khác.

Đề bài 44 trang 95 SGK Toán 6 tập 2

Xem trên hình \(55\) rồi điền vào bảng sau:

Tên tam giácTên 3 đỉnhTên 3 gócTên 3 cạnh
\(\triangle{ABI}\)\(A, \, B, \, I\)
\(\triangle{AIC}\)\(\widehat{IAC}, \, \widehat{ACI}, \, \widehat{CIA}\)
\(\triangle{ABC}\)\(AB, \, BC, \, CA\)

Bài 44 trang 95 SGK Toán 6 tập 2

» Bài tập trước: Bài 43 trang 95 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 44 trang 95 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Tam giác \(ABC\) là hình gồm ba đoạn thẳng \(AB, BC, AC\) khi ba điểm \(A, B, C\) không thẳng hàng.

Tam giác \(ABC\) kí hiệu là: \(\Delta ABC\).

Ba điểm \(A, B, C\) là ba đỉnh của tam giác.

Ba đoạn thẳng \(AB, BC, CA\) là ba cạnh của tam giác.

Góc \(ABC, BAC, ACB\) là ba góc của tam giác.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 44 trang 95 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Tên tam giácTên 3 đỉnhTên 3 gócTên 3 cạnh
\(\triangle{ABI}\)\(A, \, B, \, I\)\(\widehat{ABI}, \, \widehat{AIB}, \, \widehat{IAB}\)\(AB, \, BI, \, AI\)
\(\triangle{AIC}\)\(A, \, I, \, C\)\(\widehat{IAC}, \, \widehat{ACI}, \, \widehat{CIA}\)\(AI, \, IC, \, AC\)
\(\triangle{ABC}\)\(A, \, B, \, C\)\(\widehat{BAC}, \, \widehat{ACB}, \, \widehat{ABC}\)\(AB, \, BC, \, CA\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 45 trang 95 SGK Toán 6 tập 2

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 44 trang 95 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

Hiền Phạm (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X