Giải bài tập 44 trang 45 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 44 trang 45 SGK Toán 7 tập 2. Cộng trừ đa thức một biến, chương 4 Biểu thức đại số, phần Đại số.

Đề bài

Cho hai đa thức:

P(x) = -5x³ - (1/3) + 8x⁴ + x²

Q(x) = x² - 5x - 2x³ + x⁴ - (2/3)

Hãy tính P(x) + Q(x) và P(x) - Q(x).

Phương pháp

Sắp xếp hai đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến rồi sau đó thực hiện phép tính cộng hoặc phép tính trừ.

Hướng dẫn giải

Ta sắp xếp hai đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến như sau:

P(x) = 8x⁴ - 5x³ + x² - (1/3)

Q(x) = x⁴ - 2x³ + x² - 5x - (2/3)

Thực hiện phép tính ta có:

Giải bài tập 45 trang 44 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X