Đáp án bài 43 trang 193 sách giáo khoa sinh học 12

Xem cách làm và đáp án bài 43 trang 193 SGK sinh học lớp 12

Đề bài

Hãy ghi chú tên các bậc dinh dưỡng thay cho các chữ a, b, c,…. Trong hình 43.2.

Trả lời câu hỏi sinh bài 43 trang 193 sgk sinh học 12

Lời giải

Các bậc dinh dưỡng của một quần xã sinh vật:

(a): Bậc dinh dưỡng cấp 1.

(b): Bậc dinh dưỡng cấp 2.

(c): Bậc dinh dưỡng cấp 3.

(d) Bậc dinh dưỡng cấp 4.

(e) Bậc dinh dưỡng cấp 5.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 43 trang 193 sách giáo khoa sinh học 12 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu