Đáp án bài 43 trang 193 sách giáo khoa sinh học 12

Xem cách làm và đáp án bài 43 trang 193 SGK sinh học lớp 12
Mục lục nội dung

Đề bài

Hãy ghi chú tên các bậc dinh dưỡng thay cho các chữ a, b, c,…. Trong hình 43.2.

Trả lời câu hỏi sinh bài 43 trang 193 sgk sinh học 12

Lời giải

Các bậc dinh dưỡng của một quần xã sinh vật:

(a): Bậc dinh dưỡng cấp 1.

(b): Bậc dinh dưỡng cấp 2.

(c): Bậc dinh dưỡng cấp 3.

(d) Bậc dinh dưỡng cấp 4.

(e) Bậc dinh dưỡng cấp 5.

Hải Yến (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X