Giải bài tập 43 trang 73 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 43 trang 73 SGK Toán 7 tập 2. Tính chất ba đường phân giác của tam giác, phần Hình học.

Đề bài

Đố: Có hai con đường cắt nhau và cùng cắt một con sông tại hai địa điểm khác nhau (h.40).

Hãy tìm một địa điểm để xây dựng một đài quan sát sao cho khoảng cách từ đó đến hai con đường và đến bờ sông bằng nhau.

Có tất cả mấy địa điểm như vậy?

Hướng dẫn giải

Giải bài tập 43 trang 73 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học
 

Ta hình dung hai con đường cắt nhau và cùng cắt một con sông tạo thành một tam giác ABC.

- Địa điểm để xây dựng đài quan sát thỏa mãn đề bài phải là giao điểm I của 3 đường phân giác trong của tam giác ABC.

- Ngoài ra, giao điểm I' của hai đường phân giác ngoài của góc B và C cũng thỏa mãn đề bài (đã làm ở Bài 32 (trang 70 SGK Toán 7 tập 2))

Vậy có 2 địa điểm để xây dựng đài quan sát là I và I'.

doctailieu.com
Tải về
14/08/2018    07:00 AM
14/08/2018    07:00 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu