Bài 42 trang 26 SGK Toán 6 tập 2

Bài 42 trang 26 sgk Toán 6 tập 2 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 42 trang 26 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2.

   Lời giải bài 42 trang 26 sgk Toán 6 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 chương 3 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập phép cộng phân số khác.

Đề bài 42 trang 26 SGK Toán 6 tập 2

Cộng các phân số (rút gọn nếu có thể).

a) \(\dfrac{7}{-25}+\dfrac{-8}{25}\) 

b) \(\dfrac{1}{6}+\dfrac{-5}{6}\)

c) \(\dfrac{6}{13}+\dfrac{-14}{39}\)

d) \(\dfrac{4}{5}+\dfrac{4}{-18}\)

» Bài tập trước: Bài 41 trang 24 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 42 trang 26 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

- Muốn cộng hai phân số cùng mẫu, ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu:

Tổng quát: \(\dfrac{a}{m} + \dfrac{b}{m} = \dfrac{{a + b}}{m}\)

- Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số cùng một mẫu rồi cộng các tử và giữ nguyên mẫu chung.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 42 trang 26 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

\( \displaystyle a)\,\,\,{7 \over { - 25}} + {{ - 8} \over {25}} = {{ - 7} \over {25}} + {{ - 8} \over {25}} \)\(\displaystyle = {{\left( { - 7} \right) + \left( { - 8} \right)} \over {25}} \)\( \displaystyle = {{ - 15} \over {25}} = {{ - 3} \over 5}  \) 

\( \displaystyle b)\,\,{1 \over 6} + {{ - 5} \over 6} = {{1 + \left( { - 5} \right)} \over 6} = {{ - 4} \over 6} = {{ - 2} \over 3} \)

\( \displaystyle c)\,\,{6 \over {13}} + {{ - 14} \over {39}} = {{18} \over {39}} + {{ - 14} \over {39}} \)\( \displaystyle = {{18 + \left( { - 14} \right)} \over {39}}  = {4 \over {39}} \)

\( \displaystyle d)\,\,{4 \over 5} + {4 \over { - 18}} \)\( \displaystyle = {4 \over 5} + {{ - 4} \over {18}} = {4 \over 5} + {{ - 2} \over 9}  \) 

\( \displaystyle = {{36} \over {45}} + {{ - 10} \over {45}}= {{36 + \left( { - 10} \right)} \over {45}} = {{26} \over {45}} \)

» Bài tập tiếp theo: Bài 43 trang 26 SGK Toán 6 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 42 trang 26 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top