Bài 41 trang 78, 79 sgk TNXH 3

Giải bài 41 trang 78, 79 sách giáo khoa tự nhiên xã hội 3 chỉ ra một số cây có thân mọc đứng, mọc leo, thân bò tại hình trong sách giáo khoa...

Bài 41: Thân cây

Câu hỏi trang 78

Chỉ ra các cây có thân mọc đứng, thân leo, thân bò trong các hình. Trong đó, cây nào có thân gỗ, cây nào có thân thảo (thân mềm)

Bài 41 trang 78, 79 sgk TNXH 3

Trả lời

  • Cây thân mọc đứng: 1, 7.
  • Cây thân leo: 3, 4. 5
  • Cây thân bò: 2, 6
  • Cây thân gỗ: 1, 7
  • Cây thân mềm: 2, 3, 4, 5, 6.

Câu hỏi trang 79

- Kể tên một số cây thân gỗ, một số cây thân thảo mà em biết

- Thân cây su hào có gì đặc biệt.

Trả lời

  • Cây thân gỗ: cây lim, cây bạch đàn, cây mít, cây tràm, cây ổi.
  • Cây thân thảo: cây ớt, cây rau thơm, cây tía tô.
  • Cây su hào có thân phình to thành củ và dùng trực tiếp phần đó để ăn.

------------

Xem thêm

Giangdh (Tổng hợp)
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ