Bài 41 trang 58 SGK Toán 9 tập 2

Bài 41 trang 58 SGK Toán 9 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 41 trang 58 sách giáo khoa Toán lớp 9 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

Để giải bài 41 trang 58 SGK Toán 9 tập 2 không nên bỏ qua bài viết này. Với những hướng dẫn chi tiết về cách làm bài, Đọc Tài Liệu sẽ giúp các bạn đưa ra đáp án chính xác nhất và ôn tập các kiến thức trong chương trình học Toán 9 chương 4 phần đại số.

Đề bài 41 trang 58 SGK Toán 9 tập 2

Trong lúc học nhóm, bạn Hùng yêu cầu bạn Minh và bạn Lan mỗi người chọn một số sao cho hai số này hơn kém nhau là 5 và tích của chúng phải bằng 150. Vậy hai bạn Minh và Lan phải chọn những số nào ?

» Bài tập trước: Bài 40 trang 57 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 41 trang 58 SGK Toán 9 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình

Bước 1: Lập phương trình

1) Chọn ẩn và tìm điều kiện của ẩn (thông thường ẩn là đại lượng bài toán yêu cầu tìm)

2) Biểu thị các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết 

3) Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

Bước 2: Giải phương trình, đối chiếu với điều kiện ban đầu và kết luận.

Đáp án chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 41 trang 58 SGK Toán 9 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Gọi số mà một bạn đã chọn là: \(x\) và số bạn kia chọn là: \(x+5\).

Tích của hai số là: \(x(x+5)\)

Theo đầu bài ta có phương trình:

\(x(x+5)=150\) hay \({x^2}+5x-150=0\)

Giải phương trình ta được: \(\Delta  = {5^2} - 4.1.( - 150) = 625 > 0\)

Khi đó phương trình có 2 nghiệm là: \({x_1}=10,{x_2}=-15\)

Vậy:+) nếu bạn Minh chọn số 10 thì bạn Lan chọn số 15 hoặc ngược lại.

      +) nếu bạn Minh chọn số -15 thì bạn Lan chọn số -10 hoặc ngược lại.

» Bài tiếp theo: Bài 42 trang 58 SGK Toán 9 tập 2

Trên đây là nội dung hướng dẫn trả lời bài 41 trang 58 SGK Toán 9 tập 2 được Đọc Tài Liệu chia sẻ để giúp bạn hoàn thành tốt bài làm của mình. Mong rằng những tài liệu giải Toán 9 của chúng tôi sẽ luôn là người bạn đồng hành để giúp bạn học tốt hơn môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top