Bài 40 trang 76, 77 sgk TNXH 3

Giải bài 40 trang 76, 77 sách giáo khoa tự nhiên xã hội 3 kể tên một số bộ phận thường có ở cây và quan sát cây ở trường hoặc ở nhà sau đó mô tả hình dạng, độ lớn...

Bài 40: Thực vật

Câu hỏi trang 76

a) Quan sát cây ở trường hoặc ở nhà bạn. Mô tả hình dạng, độ lớn của những cây mà bạn quan sát được.

b) Nêu những điểm giống nhau và khác nhau của một số cây có trong hình.

c)

Kể tên các bộ phân thường có của một cây

Bài 40 trang 76, 77 sgk TNXH 3

Trả lời

a) Có cây to hàng mét, các cành mọc rất nhiều nhánh và lá trải dài xum xuê che bóng mát. Có cây do mới trồng nên thân cây nhỏ bé, ít lá và cành.

b) 

  • Giống nhau: Cây có cành, lá.
  • Khác nhau: có cây thân gỗ to, có cây thân bé, có cây có hoa, có cây chỉ có lá, có cây thân bé, thân mềm

c)

  • Rễ
  • Thân
  • Cành
  • Hoa
  • Quả

Câu hỏi trang 77

Vẽ và tô màu một số cây mà bạn quan sát được.

Bài 40 trang 76, 77 sgk TNXH 3

---------------

Xem cách làm Bài 41: Thân cây và đáp án bài tập sác giáo khoa Tự nhiên xã hội lớp 3 khác tại doctailieu.com

Giangdh (Tổng hợp)
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ