Mục lục bài học
Giải hóa 12

Bài 4 trang 98 SGK Hóa học 12

Đáp án bài 4 trang 98 sách giáo khoa Hóa học lớp 12 : Để khử hoàn toàn 30 gam hỗn hợp gồm CuO, FeO ...

Đề bài

Để khử hoàn toàn 30 gam hỗn hợp gồm CuO, FeO, Fe3O4, Fe2O3, Fe, MgO cần dùng 5,6 lít khí CO (đktc). Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là:

A. 28 gam.                 B. 26 gam.

C. 24 gam.                 D. 22 gam.

Hướng dẫn giải

Gọi công thức tổng quát của các oxit là RxOy

Hướng dẫn giải bài 4 trang 98 sgk hóa lớp 12

Từ PTHH trên => nCO2 = nCO => mCO2 =?

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

mOxit + mCO = mR + mCO2

=> m= ? 

Đáp án bài 4 trang 98 sgk Hóa học lớp 12

PTHH tổng quát:  Đáp án bài 4 trang 98 sgk hóa lớp 12

Từ phương trình trên => nCO2 = nCO = 5,6 : 22,4 = 0,25 (mol)

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có:

mhỗn hợp oxit + mCO → mchất rắn + mCO2

=> mchất rắn = mhỗn hợp oxit + mCO - mCO2

                    =30 + 0,25.44 - 0,25.28

                    = 26 (gam).

Đáp án B.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Tải về
24/07/2018    22:15 PM
24/07/2018    22:15 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top