Giải bài 4 trang 97 SGK Toán 4 tiết Dấu hiệu chia hết cho 9

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 97 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Dấu hiệu chia hết cho 9.

Bài 4 (trang 97 SGK Toán 4): Tìm chữ số thích hợp vào ô trống để được số chia hết cho 9 : 31 …; …35; 2…5.

Lời giải:

Chẳng hạn ở trường hợp đầu; có thể nhẩm :

Vì 31… chia hết cho 9 nên 3 + 1 + … = 4 + … chia hết cho 9.

Suy ra …=5, ta điền 5 vào ô trống.

Đáp án : 315; 135; 225

Nói thêm: Cũng có thể giải bằng cách thử, chọn. Chẳng hạn với trường hợp cuối: lần lượt điền các chữ số 0; 1 ; 2 vào ô trống rồi tính xem tổng các chữ số có chia hết cho 9 không.

205 : 2 + 0 + 5 = 7, không chia hết cho 9 ( loại).

215 : 2 +1 + 5 =8, không chia hết cho 9 (loại).

225 : 2 + 2 + 5 = 9, 9 chia hết cho 9 ( chọn).

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 4 trang 97 SGK Toán 4 tiết Dấu hiệu chia hết cho 9 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu