Giải bài 4 trang 96 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 96 sách giáo khoa toán lớp 6

Đề bài:

 Vẽ: a) Góc 60⁰.

b) Góc 135⁰.

c) Góc vuông.

Đáp án:

a) Vẽ tia Ox. Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với gốc O của tia Ox và tia Ox đi qua vạch 0⁰ của thước.

- Vẽ tia Oy đi qua vạch 60⁰ của thước đo góc, ta có góc xOy = 60⁰b) Vẽ tia Oa Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với gốc O của tia Oa và tia Oa đi qua vạch 0⁰ của thước.


 
- Vẽ tia Ob đi qua vạch 135⁰ của thước đo góc, ta có góc aOb = 135⁰c) Vẽ tia Om. Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với gốc O của tia Om và tia Om đi qua vạch 0⁰ của thước.

- Vẽ tia On đi qua vạch 90⁰ của thước đo góc. Ta có góc mOn = 90⁰ hay góc mOn là góc vuông.


 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 4 trang 96 sgk toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu