Mục lục bài học
Giải hóa 12

Đáp án bài 4 trang 95 sách giáo khoa hóa học 12

Xem cách làm và đáp án bài 4 trang 95 SGK Hóa học lớp 12.

Đề bài

Trong hai trường hợp sau đây, trường hợp nào vỏ tàu được bảo vệ? Giải thích?

- Vỏ tàu bằng thép được nối với thanh kẽm.

- Vỏ tàu bằng thép được nối với thanh đồng.

Hướng dẫn giải

Vỏ tàu bằng thép ( hợp kim của Fe và C)

Trường hợp nào thép được nối với kim loại hoạt động hóa học hơn Fe thì sẽ được bảo vệ.

Đáp án bài 4 trang 95 sgk hóa học lớp 12

Vỏ tàu bằng thép được nối với thanh Zn thì vỏ tàu được bảo vệ vì tính khử Zn > Fe.

Fe-Zn tạo thành cặp pin điện hóa, khi bị ăn mòn thì Zn sẽ bị ăn mòn còn Fe sẽ được bảo vệ.

doctailieu.com
Tải về
24/07/2018    12:02 PM
24/07/2018    12:02 PM
Back to top