Đáp án bài 4 trang 94 sách giáo khoa vật lý 12

Xem cách làm và đáp án bài 4 trang 94 SGK Lý học lớp 12

Đề bài

Trong trường hợp ba suất điện động của máy phát ba pha mắc theo hình sao và ba tải cũng được mắc theo hình sao thì phải có bốn đường dây nối từ nguồn đến tải. Hãy xét trường hợp ba tải đối xứng và chứng minh rằng trong số bốn đường dây nối ấy có một đường dây tại đó cường độ dòng điện luôn bằng 0 (đường dây trung hòa).

Hướng dẫn giải

Sử dụng lí thuyết về máy phát điện xoay chiều 3 pha

Đáp án bài 4 trang 94 sgk vật lý lớp 12

Đáp án bài 4 trang 94 sgk lý lớp 12 phần 1

Vì ba tải đối xứng nên ba vecto quay của ba dòng điện trong các tải đó có dạng như hình 17.2. Dòng điện qua dây trung hòa là tổng của ba dòng điện qua ba tải.

Do tính đối xứng ta có :  Đáp án bài 4 trang 94 sgk lý lớp 12 phần 2

Vậy dòng điện qua dây trung hòa bằng 0.

X