Đáp án bài 4 trang 91 sách giáo khoa hóa học 12

Xem cách làm và đáp án bài 4 trang 91 SGK Hóa học lớp 12

Đề bài

Ngâm 2,33 gam hợp kim Fe-Zn trong lượng dư dung dịch HCl đến khi phản ứng hoàn toàn thấy giải phóng 896 ml khí H2 (đktc). Thành phần phần trăm về khối lượng của hợp kim này là

A. 27,9% Zn và 72,1% Fe              B. 26,9% Zn và 73,1% Fe

C. 25,9% Zn và 74,1% Fe              D. 24,9% Zn và 75,1% Fe

Hướng dẫn giải

Gọi số mol của Fe và Zn lần lượt là x và y (mol)

Viết PTHH xảy ra:

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

x                                     x        (mol)

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

y                                    y        ( mol)

Giải hê 2 ẩn 2 phương trình

Hướng dẫn giải bài 4 trang 91 sgk hóa lớp 12

Đáp án bài 4 trang 91 sgk hóa học lớp 12

Gọi số mol của Fe và Zn lần lượt là x và y (mol)

PTHH xảy ra:

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

x                                     x        (mol)

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

y                                    y        ( mol)

Đáp án bài 4 trang 91 sgk hóa lớp 12
Đáp án A

Thanh Long (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

X