Mục lục bài học
Giải hóa 12

Giải bài 4 trang 89 sách giáo khoa Hóa lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 89 SGK hóa học lớp 12

Đề bài

Dung dịch FeSO4 có lẫn tạp chất CuSO4. Hãy giởi thiệu một phương pháp hoá học đơn giản để có thể loại được tạp chất.

Hướng dẫn giải

Dựa vào tính chất hóa học khác nhau của FeSO4 và CuSO4 để chọn chất loại bỏ tạp chất 

Đáp án bài 4 trang 89 sgk hóa học lớp 12

Nhúng một thanh sắt vào dung dịch và để một thời gian cho phản ứng xảy ra hoàn toàn.

               CuSO4 + Fe → FeSO4 + Cu

Toàn bộ Cu thoát ra bám trên bề mặt thanh sắt, lấy thanh sắt ra ta còn lại dung dịch chỉ có FeSO4

doctailieu.com
Tải về
23/07/2018    10:43 AM
23/07/2018    10:43 AM
Back to top