Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Giải vật lý 11: Đáp án bài 4 trang 85 SGK Vật lý 11

Xem ngay câu trả lời bài 4 trang 85 sách giáo khoa vật lý lớp 11 tiết học về dòng điện trong chất điện phân

Bài 4: Chất điện phân thường dẫn điện tốt hơn hay kém hơn kim loại? Tại sao?

Trả lời​​​​​​​

- Chất điện phân thường dẫn diện tốt hơn kim loại.

- Bởi vì:

+ Mật độ các icon con trong điện phân nhở hơn mật độ cac electron tự do trong kim loại.

+ Khối lượng và kích thước của cac icon trong chất điện phân lớn hơn khối lượng các eelectron, nên tốc độ chuyển động có hướng của chúng nhỏ hơn electron.

+ Môi trường dung dịch điện phân mất trật tự, nên cản trở mạnh chuyển động có hướng của các icon.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải vật lý 11: Đáp án bài 4 trang 85 SGK Vật lý 11 để xem ở dưới đây
Tải về
29/08/2018    03:06 AM
29/08/2018    03:06 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu