Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Giải vật lý 11: Đáp án bài 4 trang 85 SGK Vật lý 11

Xem ngay câu trả lời bài 4 trang 85 sách giáo khoa vật lý lớp 11 tiết học về dòng điện trong chất điện phân

Bài 4: Chất điện phân thường dẫn điện tốt hơn hay kém hơn kim loại? Tại sao?

Trả lời​​​​​​​

- Chất điện phân thường dẫn diện tốt hơn kim loại.

- Bởi vì:

+ Mật độ các icon con trong điện phân nhở hơn mật độ cac electron tự do trong kim loại.

+ Khối lượng và kích thước của cac icon trong chất điện phân lớn hơn khối lượng các eelectron, nên tốc độ chuyển động có hướng của chúng nhỏ hơn electron.

+ Môi trường dung dịch điện phân mất trật tự, nên cản trở mạnh chuyển động có hướng của các icon.

doctailieu.com
Tải về
29/08/2018    03:06 AM
29/08/2018    03:06 AM
Back to top