Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 4 trang 81 sách giáo khoa hóa lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 81 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Sau khi làm thí nghiệm, khí clo dư được loại bỏ bằng cách sục khí clo vào :

a) Dung dịch HCl;          b) Dung dịch NaOH;

c) Dung dịch NaCl;        d) Nước.

Trường hợp nào đúng ? Hãy giải thích.

Đáp án bài 4 trang 81 sgk hóa lớp 9

Khí clo dư được loại bỏ bằng cách dẫn vào dung dịch NaOH, vì clo phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH theo phương trình hóa học sau:

Cl2 + 2NaOH -> NaCl + NaClO + H2O

» Tham khảo thêm: Bài 5 trang 81 sgk Hóa 9

doctailieu.com
Tải về
17/08/2018    04:20 AM
17/08/2018    04:20 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu