Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 4 trang 81 sách giáo khoa hóa lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 81 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Sau khi làm thí nghiệm, khí clo dư được loại bỏ bằng cách sục khí clo vào :

a) Dung dịch HCl;          b) Dung dịch NaOH;

c) Dung dịch NaCl;        d) Nước.

Trường hợp nào đúng ? Hãy giải thích.

Đáp án bài 4 trang 81 sgk hóa lớp 9

Khí clo dư được loại bỏ bằng cách dẫn vào dung dịch NaOH, vì clo phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH theo phương trình hóa học sau:

Cl2 + 2NaOH -> NaCl + NaClO + H2O

» Tham khảo thêm: Bài 5 trang 81 sgk Hóa 9

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 4 trang 81 sách giáo khoa hóa lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
17/08/2018    04:20 AM
17/08/2018    04:20 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu