Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Giải bài 4 trang 80 sách giáo khoa toán 5

Hướng dẫn làm và đáp án bài 4 tiết luyện tập chung trang 80 SGK Toán lớp 5

Bài 4 Luyện tập chung : Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

805m² = ..ha

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 80,5

B. 8,05

C.0,805

D. 0,0805

Đáp án

805m² = 0,0805 ha

Khoanh vào D.

doctailieu.com
Tải về
20/07/2018    07:44 AM
20/07/2018    07:44 AM
Back to top