Mục lục bài học
Giải hóa 12

Giải bài 4 trang 77 sách giáo khoa Hóa lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 77 SGK hóa học lớp 12

Đề bài

Trình bày cách nhận biết các mẫu vật liệu sau:

a) PVC (làm vải giả da) và da thật.

b) Tơ tằm và tơ axetat.

Đáp án

Cả hai trường hợp a, b đều lấy một ít mẫu đem đốt, nếu có mùi khét đó là da thật hoặc tơ tằm.

doctailieu.com
Tải về
22/07/2018    04:15 AM
22/07/2018    04:15 AM
Back to top