Bài 4 trang 73 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 73 sách giáo khoa toán lớp 6

Đề bài:

Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đường thằng a cắt các đoạn thằng AB, AC và không đi qua A, B, C.

a) Gọi tên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ a.

b) Đoạn thẳng BC có cắt đường thẳng a không?

Đáp án bài 4 trang 73 sgk Toán 6

Vẽ hình:

Đáp án bài 4 trang 73 sgk toán 6 tập 2

a) Hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ a là:

- Nửa mặt phẳng bờ a chứa A

- Nửa mặt phẳng bờ a chứa B và C

b) Đoạn thẳng BC không cắt đường thẳng a. (Đừng nhầm lẫn với đường thẳng BC nhé.)

» Xem thêm: Bài 5 trang 73 sgk Toán 6

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 4 trang 73 sgk toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu