Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Giải bài 4 trang 72 sgk toán 5 tiết luyện tập

Đáp án bài 4 tiết luyện tập trang 72 sách giáo khoa toán lớp 5

Bài 4 Luyện tập : Tìm số dư của phép chia 218 : 3,7 nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương.

Đáp án

Giải bài 4 trang 72 sgk toán 5 tiết luyện tập
 

Dóng một đường thẳng từ chữ số 8 ở hàng đơn vị của số bị chia xuống (như phép tính ở hình trên) ta thấy số dư là 0,033

Vậy số dư của phép chia 218:3,7 nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương là 0.033.

doctailieu.com
Back to top