Bài 4 trang 7 SGK Toán lớp 8

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 7 sách giáo khoa toán Toán lớp 8 tập 1.

Đề bài

Nối mỗi phương trình sau với các nghiệm của nó (theo mẫu):

Đề bài 4

Đáp án lời giải bài 4 trang 7 sgk Toán 8

Các bạn thay từng giá trị bên phải vào từng vế của mỗi phương trình, rồi sau đó so sánh hai vế để tìm ra nghiệm. Kết quả:

Đáp án bài 4
» Tham khảo thêm: Bài 3 trang 6 sgk Toán 8

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 4 trang 7 SGK Toán lớp 8 để xem ở dưới đây
Tải về
04/07/2018    01:33 AM
04/07/2018    01:33 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Yêu cầu giải đề