Giải bài 4 trang 66 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 66 sách giáo khoa toán lớp 6

Đề bài:

Với điều kiện nào thì hiệu của hai số tự nhiên cũng là số tự nhiên ? Hiệu của hai số nguyên cũng là số nguyên. Cho ví dụ.

Đáp án:

a)    a, b là số tự nhiên ; a - b là số tự nhiên khi a b.

Ví dụ 8 - 5 = 3 (5 ; 3 ∈ N)

b)    Với mọi số nguyên a và b thì a - b là số nguyên.

Ví dụ 1- 4 = 3 (1;4;-3 ∈ Z)

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 4 trang 66 sgk toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu