Giải bài 4 trang 66 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 66 sách giáo khoa toán lớp 6
Mục lục nội dung

Đề bài:

Với điều kiện nào thì hiệu của hai số tự nhiên cũng là số tự nhiên ? Hiệu của hai số nguyên cũng là số nguyên. Cho ví dụ.

Đáp án:

a)    a, b là số tự nhiên ; a - b là số tự nhiên khi a b.

Ví dụ 8 - 5 = 3 (5 ; 3 ∈ N)

b)    Với mọi số nguyên a và b thì a - b là số nguyên.

Ví dụ 1- 4 = 3 (1;4;-3 ∈ Z)

Hiền Phạm (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X