Giải bài 4 trang 63 sách giáo khoa Vật lý lớp 8 tập 1

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 63 SGK Vật lý lớp 8 tập 1 phần Cơ học.

Đề bài

Hai thỏi kim loại hình trụ, một bằng nhôm, một bằng đồng có cùng khối lượng được treo vào hai đầu cân đòn thì đòn cân cân bằng (H.18.1). Khi nhúng cả hai vào nước thì đòn cân:

A. Nghiêng về bên phải.

B. Nghiêng về bên trái.

C. Vẫn cân bằng.

D. Nghiêng về phía thỏi được nhúng sâu hơn trong nước.

Lời giải đáp án

Chọn đáp án A. Nghiêng về bên phải.
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top