Giải bài 4 trang 62 sách giáo khoa Vật lý lớp 8 tập 1

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 62 SGK Vật lý lớp 8 tập 1 phần Cơ học.

Đề bài

Chuyển động không đều là gì? Viết công thức tính vận tốc trung bình của chuyển động không đều.

Lời giải đáp án

- Chuyển động không đều là chuyển động mà độ lớn của vận tốc thay đổi theo thời gian.

- Công thức tính vận tốc trung bình: 

doctailieu.com
Tải về
Back to top