Giải bài 4 trang 62 sgk toán 6 tập 2

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 62 sách giáo khoa toán 6

Đề bài:

Muốn rút gọn phân số ta làm như nào? Cho ví dụ.

Đáp án:

Qui tắc: Muốn rút gọn một phân số ta chia cả tử và mẫu của chúng cho một ước chung (khác 1 và -1) của chúng.

Ví dụ:

Rút gọn phân số: hai lăm phần bốn lăm 

ƯC(25,45) = 5

Ta chia cả tử và mẫu cho 5:

rút gọn
 

 

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu