Giải bài 4 trang 62 sgk toán 6 tập 2

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 62 sách giáo khoa toán 6

Đề bài:

Muốn rút gọn phân số ta làm như nào? Cho ví dụ.

Đáp án:

Qui tắc: Muốn rút gọn một phân số ta chia cả tử và mẫu của chúng cho một ước chung (khác 1 và -1) của chúng.

Ví dụ:

Rút gọn phân số: hai lăm phần bốn lăm 

ƯC(25,45) = 5

Ta chia cả tử và mẫu cho 5:

rút gọn
 

 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 4 trang 62 sgk toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu