Bài 4 trang 58 TBĐ Lịch sử 12

Giải bài 4 trang 58 Tập bản đồ Lịch sử lớp 12, Quan sát hình 83 trong SGK kết hợp kiến thức bản thân, em hãy trình bày ý nghĩa của bức hình.
Mục lục nội dung

Sau khi tìm hiểu về diễn biến chính của cuộc tổng tiến công xuân 1975 trong bài 3 trang 58 TBĐ sử 12, các em sẽ tìm hiểu bức ảnh có ý nghĩa nhất sự kiện được lưu giữ lại dưới đây.

Câu hỏi

Quan sát hình 83 trong SGK kết hợp kiến thức bản thân, em hãy trình bày ý nghĩa của bức hình.

Xem thêm: Bài 1 trang 57 TBĐ Lịch sử 12

Lời giải Bài 4 trang 58 Tập bản đồ Lịch Sử lớp 12

- Hình ảnh Dinh Dộc Lập trong ngày Sài Gòn giải phóng thể hiện niềm vui mừng của nhân dân Sài Gòn với thắng lợi của quân dân ta.

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM