Mục lục bài học
Giải hóa 12

Đáp án bài 4 trang 58 sách giáo khoa hóa học 12

Xem cách làm và đáp án bài 4 trang 58 SGK Hóa học lớp 12.

Đề bài

Trình bày phương pháp hóa học phân biệt dung dịch từng chất trong các nhóm sau:

a) CH3NH2, NH2-CH2-COOH, CH3COONa.

b) C6H5NH2, CH3-CH(NH2)-COOH, CH2OH-CHOH-CH2OH, CH3-CHO

Đáp án bài 4 trang 58 sgk hóa học lớp 12

Đáp án bài 4 trang 58 sgk hóa lớp 12
 

 

doctailieu.com
Tải về
20/07/2018    20:51 PM
20/07/2018    20:51 PM
Back to top