Mục lục bài học
Giải hóa 12

Đáp án bài 4 trang 55 sách giáo khoa hóa học 12

Xem cách làm và đáp án bài 4 trang 55 SGK Hóa học lớp 12

Đề bài

Phân biệt các khái niệm:

a) Peptit và protein.

b) Protein đơn giản và protein phức tạp.

Đáp án bài 4 trang 55 sgk hóa học lớp 12

a) Peptit là những hợp chất chứa từ 2 đến 50 gốc α – aminoaxit liên kết với nhau bằng các liên kết peptit.

Protein là những polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu.

b) Protein được chia thành hai loại:

– Protein đơn giản là những protein được tạo thành chỉ từ các gốc α – aminoaxit.

– Protein phức tạp là những protein được tạo thành từ protein đơn giản cộng với thành phần ”phi protein”, như các axit nucleic, lipit, cacbohiđrat.

doctailieu.com
Tải về
20/07/2018    10:45 AM
20/07/2018    10:45 AM
Back to top