Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Giải bài 4 trang 53 sgk vật lý lớp 6

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 53 sách giáo khoa Vật lý lớp 6

Đề bài:

 Nếu chỉ có 2 lực tác dụng vào cùng 1 vật đang đứng yên mà vật vẫn đứng yên thì 2 lực đó gọi là 2 lực gì?

Đáp án:

Hai lực đó cân bằng nhau

doctailieu.com
Tải về
23/07/2018    02:12 AM
23/07/2018    02:12 AM
Back to top