Trả lời câu hỏi bài 4 trang 50 SGK sinh lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 50 sách giáo khoa sinh học lớp 9

Đề bài:

Một đoạn mạch ADN có cấu trúc như sau :

Mạch 1: A-G-T-X-X-T

Mạch 2: T-X-A-G-G-A

Viết cấu trúc của 2 đoạn ADN con được tạo thành sau khi đoạn mạch ADN mẹ nói trên kết thúc quá trình tự nhân đôi.

Trả lời:

Phân tử ADN  con có cấu trúc và trình tự nucleotit giống với phân tử ADN  mẹ :

ADN con 1:- Mạch 1 (cũ): A-G-T-X-X-T

                 - Mạch mới : T-X-A-G-G-A

ADN con 2 : - Mạch 2 (cũ): T-X-A-G-G-A

                  - Mạch mới : A-G-T-X-X-T

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Trả lời câu hỏi bài 4 trang 50 SGK sinh lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
29/08/2018    18:46 PM
29/08/2018    18:46 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu