Bài 4 trang 46 SGK toán đại số và giải tích lớp 11

Hướng dẫn giải bài 4 trang 46 SGK đại số và giải tích lớp 11

1. Đề bài

Có ba kiểu mặt đồng hồ đeo tay (vuông, tròn, elip) và bốn kiểu dây (kim loại, da,, vải và nhựa). Hỏi có bao nhiêu cách chọn một chiếc đồng hồ gồm một mặt và một dây ?

2. Đáp án bài 4 trang 46 sgk Toán 11

+ Có 3 cách chọn mặt đồng hồ.

+ Có 4 bốn cách chọn dây.

Vậy theo quy tắc nhân ta có 3.4=12 cách để chọn một chiếc đồng hồ gồm một mặt và một dây.

» Bài tiếp theo: Bài 3 trang 46 sgk đại số và giải tích 11
 

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu