Đáp án bài 4 trang 45 sách giáo khoa toán 6 tập 2

Xem cách làm và đáp án bài 4 trang 45 sgk toán 6 tập 2
Mục lục nội dung

Đề bài:

Viết các số thập phân sau đây dưới dạng phân số thập phân: 1,21; 0,07; -2,013.

Đáp án:

Đáp án bài 4 trang 45 sgk toán 6 tập 2

Hiền Phạm (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X