Đáp án bài 4 trang 45 sách giáo khoa toán 6 tập 2

Xem cách làm và đáp án bài 4 trang 45 sgk toán 6 tập 2

Đề bài:

 Viết các số thập phân sau đây dưới dạng phân số thập phân: 1,21; 0,07; -2,013.

Đáp án:

Đáp án bài 4 trang 45 sgk toán 6 tập 2
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 4 trang 45 sách giáo khoa toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu