Bài 4 trang 44 TBĐ Lịch sử 12

Xuất bản ngày 14/01/2019

Giải bài 4 trang 44 Tập bản đồ Lịch sử lớp 12, hoàn thành bảng dưới đây để thấy được chủ trương của Đảng ta trong việc đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện từ sau chiến thắng Việt Bắc thu – đông 1947

Mục lục nội dung

Sau khi tìm hiểu về ý nghĩa của chiến dịch Việt Bắc Thu đông 1947 trong bài 3 trang 44 TBĐ sử 12, các em sẽ tìm hiểu về định hướng phát triển đất nước sau chiến thắng.

Câu hỏi

Dựa vào nội dung bài học,em hãy hoàn thành bảng dưới đây để thấy được chủ trương của Đảng ta trong việc đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện từ sau chiến thắng Việt Bắc thu – đông 1947.

Xem thêm: Bài 5 trang 44 TBĐ Lịch sử 12

Lời giải Bài 4 trang 44 Tập bản đồ Lịch Sử lớp 12

Mặt trậnNội dung chủ trương
Chính trị

+ Củng cố chính quyền dân chủ nhân dân.

+ Tổ chức bầu cử Hội đồng nhân dân và Ủy ban kháng chiến hành chính các cấp.

+ 6-1949, Thống nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt thành mặt trận Liên Việt.

Kinh tế

Thực hiện các chính sách có lợi: giảm tô, xóa nợ, chia lại ruộng đất công, tạm cấp ruộng đất vắng chủ.

Quân sự

+ Xây dựng nhiều cơ sở kháng chiến.

+ Phát triển chiến tranh du kích.

Văn hóa

+ Chủ trương cải cách giáo dục phổ thông.

+ Xây dựng lại hệ thống các trường đại học và trung học chuyên nghiệp.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM