Giải sinh lớp 12: Đáp án bài 4 trang 41 SGK sinh học

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 41 sách giáo khoa sinh học lớp 12

Đề bài

Giải thích tại sao lại không thể tìm được 2 người có kiểu gen giống hệt nhau trên Trái Đất, ngoại trừ trường hợp sinh đôi cùng trứng.

Bài giải

 Trên thực tế không thể tìm được 2 người có kiểu gen giống hệt nhau (trừ trường hợp sinh đôi cùng trứng) vì số lượng biến dị tổ hợp do một cặp bố mẹ có thể sản sinh ra là rất lớn (223 × 223 = 246 kiểu hợp tử khác nhau).

doctailieu.com
Tải về
Back to top