Giải bài 4 trang 33 sgk sinh học 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 33 SGK sinh học lớp 9

Đề bài:

Ruồi giấm có 2n = 8. Một tế bào của ruồi giấm đang ở kì sau của giảm phân II. Tế bào đó có bao nhiêu NST đơn trong các trường hợp sau đây ?

a)  2 ; b) 4 ; c) 8 ; d) 16.

Trả lời:

Số lượng NST trong tế bào trong các kì của giảm phân biến đổi theo sơ đồ sau

Đáp án bài 4 trang 33 sgk sinh học 9

Đáp án C

  • Khi bước vào giảm phân I : tế bào sinh dục của ruồi giấm có bộ NST lưỡng bội kép : 2n = 8 NST kép
  • Kết thúc giảm phân I : Tế bào sinh dục của ruồi giấm có bộ NST đơn bội kép : 4NST kép
  • Bắt đầu giảm phân II: Tế bào sinh dục của ruồi giấm có bộ NST đơn bội kép : 4NST kép

Đến kì sau của giảm phân II : Các cromatit trong  NST kép tách nhau tại tâm động tạo thành 2 NST đơn và di chuyển về hai cực của tế bào=>  Tế bào sinh dục của ruồi giấm có 8 NST đơn

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 4 trang 33 sgk sinh học 9 để xem ở dưới đây
Tải về
27/08/2018    04:13 AM
27/08/2018    04:13 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu