Giải bài 4 trang 22 sách giáo khoa sinh học lớp 12

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 22 sách giáo khoa sinh học lớp 12

Đề bài

Nêu vai trò và ý nghĩa của đột biến gen.

Lời giải

 Vai trò và ý nghĩa của đột biến gen:

 * Đối với tiến hóa:

   Đột biến gen làm xuất hiện các alen khác nhau cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa của sinh vật tạo nên nguồn biến dị di truyền chủ yếu cho quá trình tiến hóa.

 * Đối với thực tiễn:

   Đột biến gen cũng cung cấp nguyên liệu cho quá trình tạo giống. Vì vậy, ở một số đối tượng như vi sinh vật và thực vật, các nhà khoa học thường chủ động sử dụng các tác nhân đột biến để tạo ra các giống mới.

 

 

doctailieu.com
Tải về
Back to top