Bài 4 trang 22 SGK GDCD 8

Xuất bản: 01/02/2019

Giải bài 4 trang 22 Sách giáo khoa Giáo dục công dân lớp 8, Tình huống giữa Toàn và Hòa, Em đồng ý với ý kiến của bạn nào ? Vì sao ?

Mục lục nội dung

Sau khi liên hệ với nền văn hóa của các dân tộc khác xung quanh em trong bài 3 trang 22 SGK GDCD 8, các em học sinh tiếp tục thực hành với tình huống cụ thể sau đây.

Câu hỏi

Toàn và Hoà đang trạnh luận với nhau.

Toàn nói :" Ở những nước đang phát triển không có gì đáng học tập vì họ lạc hậu lắm, chỉ ở những nước phát triển có kinh tế, khoa học - kĩ thuật tiên tiến mới có nhiều thành tựu đáng cho ta học tập".

Trái lại, Hoà bảo : "Ngay cả ở những nước đang phát triển cũng có nhiều mặt mà ta cần học tập"

Em đồng ý với ý kiến của bạn nào ? Vì sao ?

Xem thêm: Bài 5 trang 22 SGK GDCD 8

Lời giải Bài 4 trang 22 sách giáo khoa Giáo dục công dân lớp 8

Em đồng ý với ý kiến của bạn Hòa

Những nước đang phát triển tuy có thể nghèo nàn lạc hậu hơn những nước phát triển nhưng họ cũng có những giá trị văn hóa mang bản sắc dân tộc, mang tính truyền thống mà chúng ta cần học tập, ví như Việt Nam của chúng ta là nước đang phát triển nhưng chúng ta cũng có những di sản văn hóa đóng góp cho nền văn hóa nhân loại, chúng ta có truyền thống yêu nước, có kinh nghiệm chống giặc ngoại xâm, nhân dân Việt Nam cần cù chịu thương chịu khó, người Việt Nam nhân hậu mến khách, ta có phong tục tập quán làm nên bản sắc riêng của dân tộc Việt Nam, những cái chúng ta có được đáng để các nước học tập, nhất là trong điều kiện giao lưu hội nhập hiện nay.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM