Giải sinh lớp 12: Đáp án bài 4 trang 21 SGK sinh học

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 21 sách giáo khoa sinh học lớp 12

Đề bài

Tại sao nhiều đột biến điểm như đột biến thay thế cặp nucleotit lại hầu như vô hại đối với thể đột biến?

Lời giải

Nhiều đột biến điểm như đột biến thay thế cặp nucleôtit lại hầu như vô hại đối với thể đột biến vì: Đột biến thay thế cặp nucleôtit làm thay đổi mã bộ ba trên gen nhưng mã di truyền có tính thoái hóa nên bộ ba sau đột biến vẫn mã hóa axit amin giống bộ ba ban đầu. Do đó, trình tự axit amin trong chuỗi polipeptit không bị thay đổi.

 

doctailieu.com
Tải về
Back to top