Giải bài 4 trang 203 sách giáo khoa sinh học lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 203 SGK sinh học lớp 12

Đề bài

Hãy mô tả lại dòng năng lượng trong hệ sinh thái được minh hoạ trong hình 45.4

Hình 45.4. Sơ đồ minh họa dòng năng lượng trong một hệ sinh thái đồng cỏ

Hình 45.4. Sơ đồ minh họa dòng năng lượng trong một hệ sinh thái đồng cỏ

Lời giải

Dòng năng lượng trong hệ sinh thái, minh học trong hình 45.4 SGK

      -    Sinh vật quang hợp (phần lớn năng lượng tiêu hao qua hô hấp, rụng lá cây).

      -    Động vật ăn thực vật (phần lớn năng lượng tiêu hao qua hô hấp của động vật, bài tiết, thải qua phân,…).

      -    Sinh vật tiêu thụ bậc 2 (một phần năng lượng tiêu hoa qua hô hấp của động vật, bài tiết, thải qua phân…).

      -    Sinh vật tiêu thụ bậc 3 (một phần năng lượng tiêu hao qua hô hấp của động vật, bài biết, thải qua phân…).

      -    Ở tất cả các bậc dinh dưỡng, các sản phẩm hữu cơ như các sinh vật chết, lá cây rụng và phân,… sinh vật phân giải phân hủy thành các chất vô cơ.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 4 trang 203 sách giáo khoa sinh học lớp 12 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu